Hvad er jordvarme og hvad bruges det til?

Jordvarme kaldes også for en geometrisk energi og er altså varmen, der kommer nede fra jordoverfladen. Det kommer fra klipperne og væskerne under jordskorpen og kan findes langt nede i jordens varme og undergrund.  For at producere energi fra jordvarme og luftvand graves brønde en kilometer dybt ned i underjordiske reservoirer for at få adgang til dampen og det varme …