Server hosting med top sikkerhed

IT er centralt for en velfungerende virksomhed, men det udgør også en stor arbejdsbyrde, som kan tage fokus væk fra andre vigtige arbejdsopgaver.  Derfor er server hosting blevet en populær løsning, hvor en ekstern samarbejdspartner varetager al IT via deres egen server, så du får tilsidesat mere tid og rum til andre opgaver.  Når du vil finde en partner til …

Hvad er jordvarme og hvad bruges det til?

Jordvarme kaldes også for en geometrisk energi og er altså varmen, der kommer nede fra jordoverfladen. Det kommer fra klipperne og væskerne under jordskorpen og kan findes langt nede i jordens varme og undergrund.  For at producere energi fra jordvarme og luftvand graves brønde en kilometer dybt ned i underjordiske reservoirer for at få adgang til dampen og det varme …